Financije

Financiranje predkampanje

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

NN 29/19

na snazi od 24.03.2019.

(puni tekst OVDJE)

Evidencije o donacijama za financiranje izborne promidžbe

Članak 28.

(1) Političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje izborne promidžbe te izdavati potvrde o primitku donacija, a osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su voditi i evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe.

Članak 36.

Troškovima izborne promidžbe smatraju se troškovi koji su nastali u svrhu javnog predstavljanja izbornih sudionika i njihovih izbornih programa te pozivanja birača da za njih glasuju na određenim izborima, kao i ostali troškovi koji su izravno povezani s izbornom promidžbom, i to od dana otvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe do dana zatvaranja navedenog posebnog računa.

DONACIJE

datumopisiznosdokument
05.09.2019Prijeboj sa tekućeg/žiro računa 9,00 hrk
06.09.2019 Prijenos hrvatska socijalno-liberalna stranka , prijenos vlastitih sredstava za financ.izb.kampanje-izbor predsjednika rh 10.000,00 hrk PDF
01.10.2019Zarađena kamata po računu (pasivna kamata) 0,03 hrk
23.10.2019Prijenos hrvatska socijalno-liberalna stranka , prijenos vlastitih sredstava za financ.izb.kampanje-izbor predsjednika rh 5.000,00 hrkPDF
24.10.2019M-zaba uplata goran kurevija kampanja 2019. 10,00 hrkPDF
25.10.2019E-zaba uplata goran kurevija donacija za predsjedničku kampanju 100,00 hrkPDF
26.10.2019M-zaba uplata saša poljanec-borić kampanja 2019 – donacija 500,00 hrkPDF
19.11.2019Prijenos hrvatska socijalno-liberalna stranka , prijenos vlastitih sredstava za financ.izb.kampanje-izbor predsjednika rh 20.000,00 hrkPDF
25.11.2019Uplata anica gregović donacija 1.000,00 hrkPDF
26.11.2019M-zaba uplata saša poljanec-borić donacija 500,00 hrkPDF
28.11.2019Uplata danijel mavrić donacija za predsjedničku kampanju 400,00 hrkPDF
02.12.2019Uplata luka lipšinić donacija za kampanju 250,00 hrkPDF
05.12.2019Prijenos hrvatska socijalno-liberalna stranka direkcija, prijenos vlastitih sredstava za financ.izb.kampanje-izbor predsjednika rh 20.000,00 hrkPDF

TROŠKOVI

datumopisiznosdokument
04.09.2019Naknada za vođenje kunskog računa za posebne namjene 9,00 hrk
10.09.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) atlas plus d.o.o. putni nalog za snimanje promo materijala – avionska karta zagreb – new york – zagreb 5.807,00 hrk PDF
10.09.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 2,00 hrk
04.10.2019Naknada za vođenje kunskog računa za posebne namjene 12,00 hrk
04.11.2019Naknada za vođenje kunskog računa za posebne namjene 12,00 hrk
19.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) grad zagreb dozvola za korištenje javne površine za prikupljanje potpisa 3.600,00 hrkPDF
19.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 1,00 hrk
20.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) turistička zajednica grada koprivnice hr00 135-2019 najam štanda u periodu od 23.11 i 30.11.2019. 250,00 hrkPDF
20.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 2,00 hrk
20.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) hrvatski radio županja d.o.o. emitiranje spota hrvatski radio županja 641,25 hrkPDF
20.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 2,00 hrk
21.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) grad zadar najam javne površine od 22.11 – 3.12.2019. 480,00 hrkPDF
21.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 2,00 hrk
21.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) hard-jura d.o.o. plakat b2 500 kom 2.937,50 hrkPDF
21.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 1,00 hrk
22.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) grad požega zakup javne površine 22.11. – 3.12.2019. 72,00 hrkPDF
22.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 1,00 hrk
25.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 2,00 hrk
25.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 2,00 hrk
25.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) grad zagreb dozvola za korištenje javnih površina – sc, tržnica špansko, trg bana jj, trg a. starčevića 1.800,00 hrkPDF
25.11.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 1,00 hrk
26.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) zagrebački holding d.o.o.- podružnica tržnice zagreb štandovi za prikupljanje potpisa 3.487,50 hrkPDF
26.11.2019Kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) zagrebački holding d.o.o.- podružnica tržnice zagreb plaćanje štandova 1.380,00 hrkPDF
04.12.2019Naknada za vođenje kunskog računa za posebne namjene 12,00 hrk
05.12.2019Naknada za kreditni transfer nacionalni u kunama on-line bankarstvom (e-zaba) 2,00 hrk

%d blogeri kao ovaj: